mình có thể trở thành lãnh đạo hay không

Bạn có đủ khả năng để trở thành lãnh đạo hay không

Nếu bạn bè, đồng nghiệp thường tìm đến bạn khi cần một lời khuyên thì có nghĩa họ coi trọng ý kiến của bạn và