Ngành Việt Nam Học – ngành có tiềm năng nhất trong những năm tới

Ngành Việt Nam học tuy là một ngành mới những đã có nhiều thành công đáng kể, đặc biệt quan trọng trong quá trình Việt Nam đang xây dựng và hội nhập với quốc tế.
Việt Nam học là ngành khoa học nghiên cứu đất nước và con người Việt Nam từ các yếu tố về văn hóa, lịch sử, địa lý, phong tục tập quán, ngôn ngữ, văn học…để làm rõ những nét riêng độc đáo, nghiên cứu toàn diện và đa dạng những lĩnh vực của một quốc gia trên mọi góc nhìn về văn hóa.

1. Đặc điểm

Ngành Việt Nam học xuất hiện ở Việt Nam vào khoảng những năm 2001 – 2002 dưới sự cho phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam. Tính đến thời điểm 2007 – 2008 (8 năm kể từ khi ngành học này được phép đào tạo), ngành Việt Nam học đã có mặt trên 76 trường đại học và cao đẳng trên toàn quốc.
Ngành Việt Nam học tuy là một ngành mới những đã có nhiều thành công đáng kể, đặc biệt quan trọng trong quá trình Việt Nam đang xây dựng và hội nhập với quốc tế.
Các bạn sinh viên học ngành học sẽ được trang bị những kiến thức về con người và đất nước Việt Nam:
· Phong tục, tập quán của người Việt trên mọi miền của đất nước Việt Nam, trong đó có phong tục về cưới hỏi, ma chay, giỗ tết, lễ hội…
· Văn hóa giao tiếp của người Việt:
– Giao tiếp trong sinh hoạt gia đình
– Giao tiếp nơi công sở
– Giao tiếp trong trường học
– Giao tiếp trong kinh doanh
– Giao tiếp trong khi tiếp khách
· Văn hóa ấm thực của người Việt: các món ăn đặc trưng và cách nấu món ăn của mỗi vùng trên đất nước Việt Nam.
· Văn hóa ăn mặc truyền thống của người Việt trong từng thời kỳ lịch sử.
· Kiến thức về văn hóa, lịch sử, văn học…

2. Cơ hội nghề nghiệp

Cơ hội nghề nghiệp đối với ngành Việt Nam học là các công việc liên quan đến ngành du lịch: hướng dẫn viên du lịch,…Làm việc trong các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, các cơ quan đại diện, văn phòng thương mại, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ trong và ngoài nước.
Ngoài ra, các bạn cũng có thể đảm nhiệm các vị trí công việc mang tính hàn lâm như: nhà nghiên cứu Việt Nam, hoặc giảng dạy – thuyết giảng về Việt Nam.

3. Khó khăn và thách thức

Một thực trạng hiện nay là nhiều sinh viên ngành Việt Nam học rất vất vả khi đi xin việc. Nguyên nhân là do các bạn sinh viên chưa có chiều sâu về hệ thống tri thức liên ngành, mà đây lại chính là đặc thù của ngành này. Trong khi chúng ta đang sống trong một xã hội ngày càng chuyên môn hóa, đòi hỏi phải có sự hiểu biết sâu sắc về kiến thức chuyên môn trong từng lĩnh vực cụ thể.
Sinh viên tốt nghiệp ngành Việt Nam học phải là người có kiến thức tương đối toàn diện, bên cạnh đó còn phải có kỹ năng hoạt động thực tiễn ở 1 – 2 lĩnh vực nào đó. Chính vì thế, các bạn sinh viên phải luôn nỗ lực học tập, rèn luyện kỹ năng và khả năng nghề nghiệp.
Tuy nhiên, sinh viên của ngành học này cũng có những lợi thế riêng của mình, sinh viên Việt Nam học có kiến thức liên ngành xã hội nhân văn rất dày dặn, vì vậy hướng mở để lựa chọn việc làm cũng rộng hơn một số chuyên ngành khác.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *